Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
Producent
Statystyki
Gości online: 0
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedaż detaliczną w sklepie internetowym w domenie evershine.com.pl, nazywanym dalej Sklepem prowadzi firma Stanisław Kubiak,  z siedzibą ul. Łąkowa 11A, 62-002 Suchy Las, wpisany do CEiDG,
 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-004-77-21 oraz REGON: 368613660 , nazywana dalej Sprzedającym.
Wszystkie sprzedawane w Sklepie produkty są nowe, nie używane, kompletne i pełnowartościowe.
Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Kupującym.
Kupujący może się kontaktować ze Sprzedającym:

a) Drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: viplkb@vp.pl

b) Telefonicznie, pod numerem tel. 61 811 57 31 lub 502 457 608

c) Listownie, na adres: Stanisław Kubiak, ul. Łąkowa 11A, 62-002 Suchy Las


Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
Wszelkie podawane przez Kupującego dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
Sklep dostarcza przesyłki na terytorium Polski oraz do krajów Unii Europejskiej.

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w Sklepie można składać przez wszystkie dni w roku. Zamówienia są wysyłane w ciągu max. 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty od Kupującego, lub od daty złożenia zamówienia pobraniowego (płatnego przy odbiorze). Towar jest wysyłany na adres podany w zamówieniu.
Czas dostawy od momentu wysyłki do momentu dostarczenia do Kupującego zależy od wybranej formy przesyłki. Firma kurierska GLS deklaruje ten czas na 1 dzień roboczy. W przypadku przesyłek zagranicznych, wysyłanych firmą kurierską GLS, deklarowany czas doręczenie w zależności od lokalizacji docelowej wynosi 2-5 dni roboczych. Sklep nie wysyła za granicę przesyłek płatnych za pobraniem.
Standardowo wystawianym dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego jest wystawiana faktura - jeżeli Kupujący poda dane niezbędne do wystawienia takiej faktury. Dane te należy podać w formularzu przy finalizacji zamówienia. Ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki i opłaty, m.in. podatek VAT. Wyrażone są w walucie PLN.
Do wartość zakupionych produktów Sklep dolicza koszty wysyłki zgodnie z poniższym cennikiem:

- Wysyłka Kurierska po wpłacie na konto 15,50 pln ( do 5kg )

- Wysyłka Kurierska za pobraniem 18,50 pln ( do 5kg )

- Wysyłka Kurierska po wpłacie na konto 18,50 pln ( od 5,1kg do 10kg )

- Wysyłka Kurierska za pobraniem 22,00 pln ( od 5,1kg do 10kg )

- Wysyłka Kurierska po wpłacie na konto 21,00 pln ( od 10,1kg do 20kg )

- Wysyłka Kurierska za pobraniem 25,00 pln ( od 10,1kg do 20kg )

- Wysyłka Kurierska po wpłacie na konto 22,00 pln ( od 20,1kg do 31,5kg

- Wysyłka Kurierska za pobraniem 26,00 pln ( od 20,1kg do 31,5kg )

Wysyłka Inpost A - wymiar 8x38x64 - 11,99

Wysyłka Inpost B - wymiar 19x38x64 - 12,99

Wysyłka Inpost C - wymiar 41x38x64 - 14,99

 

 

EN: These prices are valid only for shipping on Polish territory. The prices of foreign shipments served upon request.

IT: Questi prezzi sono validi solo per la spedizione sul territorio polacco. I prezzi delle spedizioni estere serviti su richiesta.

ES: Estos precios son válidos sólo para el envío en el territorio polaco. Los precios de los envíos al exterior sirven bajo petición.

GR: Οι τιμές ισχύουν μόνο για τη ναυτιλία στο πολωνικό έδαφος. Οι τιμές των ξένων αποστολών σερβίρεται κατόπιν αιτήματος.

 

- Przesyłka zagraniczna/Foreign Shipping/ ξένες ναυτιλιακές/ Il trasporto degli Esteri/Entrega extranjera 135zł / 30euro


Za zamówienie można zapłacić przy odbiorze przesyłki płatnościami on-line - PayU lub wpłatą/przelewem na poniższy nr rachunku:
Stanisław Kubiak, ul. Łąkowa 11A , 62-002 Suchy Las
Bank Millenium S.A. Nr konta: 54 1160 2202 0000 0003 3861 8102
W tytule wpłaty proszę podać nr zamówienia.

Dane do wpłat z zagranicy:

Bank account information:

Stanisław Kubiak, ul. Łąkowa 11A, 62-002 Suchy Las

PL 40 1160 2202 0000 0004 6737 4311
Numer BIC/SWIFT: BIG BPLPW


Rekomendujemy wykonanie przelewu SEPA.

We recommend You to do free SEPA bank transfer (fast way).


Za zamówienie można zapłacić również kartą płatniczą - jest to możliwe przy wyborze form zapłaty on-line - PayU
Wpłaty za zamówienie (nie dotyczy zamówień płatnych za pobraniem - przy odbiorze) należy dokonać w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić klikając w odpowiedni link - podany w e-mail-u z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Wszelkie pytania dot. realizacji zamówień proszę wysyłać na adres: viplkb@vp.pl
Proszę o podawać w wysyłanych wiadomościach imię i nazwisko zamawiającego oraz nr zamówienia.


§3. GWARANCJE I REKLAMACJE

Sprzedający na każdym etapie realizacji zamówienia dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były zgodne ze specyfikacją zamówienia i nie były wadliwe.
Jeżeli zakupiony produkt okaże się wadliwy, nie zgodny z umową - Kupujący ma prawo:

a) Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych na karcie gwarancyjnej przez Gwaranta lub zareklamować produkt z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego są określone w karcie gwarancyjnej każdego produktu, który taką kartę posiada.b) Zareklamować produkt z tytułu rękojmi, korzystając z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie w linku:formularz reklamacyjny. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania Kupującego za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty odbioru produktu przez Kupującego.
Aby zareklamować towar Kupujący zawiadamia Sprzedającego o stwierdzonej wadzie, niezgodności towaru z umową e-mailem, telefonicznie, listownie lub osobiście - zgodnie danymi kontaktowymi zamieszczonymi w §1 ust.4
Jeżeli zaistnieje konieczność zwrotu reklamowanych produktów, Kupujący może skorzystać z system e-Zwroty na stronie www.ezwroty.poczta-polska.pl i odesłać paczkę na koszt Sprzedającego.
Adres do zwrotu towarów:
Stanisław Kubiak, ul. Łąkowa 11A , 62-002 Suchy Las


§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu umowy i wysyła:

a. Drogą elektroniczną, na adres e-mail: viplkb@vp.pl

b. Listownie, na adres:
Stanisław Kubiak, ul. Łąkowa 11A , 62-002 Suchy Las

Kupujący może w tym celu skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie w linku: formularz odstąpienia. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie/wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. W przypadku gdy produkt dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia - Kupujący w tym przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez Kupującego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres Sprzedającego. Kupujący może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §4 ust.4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

11. Adres do zwrotu towarów:
Stanisław Kubiak, ul Jagodowa 75, 62-002 Suchy Las

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mailPorównywarka
Wybierz produkty do porównania
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Język
Polski, EnglishEnglish
Waluta
Aktualna Data: 2022-07-03 16:28
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store